Εξαιρετικός Ιατρός

Πάρα πολύ καλός γιατρός και με τεράστια χειρουργική εμπειρία στην Γερμανία. Συστήνω ανεπιφύλακτα.